Издател

 

Този уебсайт се поддържа от BMW дилър М Кар ООД

 

Пощенски адрес:

 

бул. Карловско шосе

4003 Пловдив, п.к. 150

 

Управителен съвет:
Владимир Кръстев, Венелин Стоянов

 

Търговски регистър:
Пловдив, България, No. 6901/26.11.01, дело 3847/2001, том 22, страница 50

 

За контакт:
Телефон: +359 32 906 996
Факс: +359 32 969 196
Имейл: contact@bmw-mcar.bg